News

ข่าวสารและประกาศ

ด้วยความอาลัยยิ่ง ศาสตราจารย์วิชัย ศังขจันทรานนท์ ผู้ก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เสียชีวิตแล้ว

ด้วยความอาลัยยิ่ง ศาสตราจารย์วิชัย ศังขจันทรานนท์ ผู้ก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เสียชีวิตแล้ว

ศาสตราจารย์วิชัย ศังขจันทรานนท์ ผู้ก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นคณบดีคนแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2534 ถึง 2537 ได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบที่บ้านพักเมื่อเวลาประมาณ 06.00 น.ของวันที่ 31 กค.2560 เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดมกุฎกษัตริยาราม ราชวรวิหาร ศาลา 9 โดยมีกำหนดการดังนี้

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 16.30 น. อาบน้ำศพพระราชทาน.
วันที่ 1-5 สิงหาคม 2560 เวลา 18.30 น.สวดพระอภิธรรม.
วันที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น พระราชทานเพลิงศพ