News

ข่าวสารและประกาศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ฉิมฉวี เข้านิเทศน์นักศึกษาสหกิจ นายกิตติธัช แทนทำนุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ฉิมฉวี เข้านิเทศน์นักศึกษาสหกิจ นายกิตติธัช แทนทำนุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ฉิมฉวี เข้านิเทศน์นักศึกษาสหกิจ นายกิตติธัช แทนทำนุ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบไฟฟ้าในอาคาร และระบบทำความเย็น ของสนามบินดอนเมือง ที่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) โดยมี นายพิตรพิบูล วิริยปัชติไพศาล เป็นผู้ดูแลนักศึกษา (9 ก.พ. 2561)