News

ข่าวสารและประกาศ

นางสาววาสนา อินทร์สุธา ได้เข้าฝึกงานสหกิจ กับ บจก. ไอ คอนเน็คท์ เทเลคอม

นางสาววาสนา อินทร์สุธา ได้เข้าฝึกงานสหกิจ กับ บจก. ไอ คอนเน็คท์ เทเลคอม

นางสาววาสนา อินทร์สุธา นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง ได้เข้าฝึกงานสหกิจ กับ บจก. ไอ คอนเน็คท์ เทเลคอม เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการออกแบบ ติดตั้ง จัดจำหน่ายก่อสร้าง ระบบ Telecommunications Network และ Power line (Low-Medium-High Voltages)

นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้การเจริญโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้าง ที่ได้รับผลกระทบเชิงบวก ที่ได้รับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับจากการฝึกงานในรูปแบบสหกิจ นักศึกษาได้รู้ถึงยอดขายรายได้ และ forecast ยอดขาย จากการ supply installation & commissioning ของสายสัญญาณสื่อสาร fiber optics และสายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างคอนโดในตลอดแนวรถไฟฟ้าจากรูป นศ. ได้ศึกษางานของ บจก. ไอ คอนเน็คท์ เทเลคอม ในงาน supply installation & commissioning ของโครงการ Life @ Asoke ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียม ขอ AP ขนาด 100,692 SQM. ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางธุรกิจใหม่ของกรุงเทพ บริเวณ แยกอโศก-พระราม9 ติดกับสถานี MRT และ Airport Rail Link มักกะสัน2:13 PMBeeMฝากโดโจลงเว็บค่ะ ลงเฟสละค่ะ