News

ข่าวสารและประกาศ

ผศ.ดร. ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์ ไปนิเทศสหกิจศึกษาที่บริษัท เอ็มเอฟอีซี จำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร. ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์ ไปนิเทศสหกิจศึกษาที่บริษัท เอ็มเอฟอีซี จำกัด (มหาชน)

ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 61 ผศ.ดร. ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์ ไปนิเทศสหกิจศึกษาที่บริษัท เอ็มเอฟอีซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFEC ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ส่งเสริมนักศึกษาให้มีประสบการณ์ในการทำงานจริง

ซึ่งในการสหกิจ มีนักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย 2 คนคือ นายกีรติ เฮงประเสริฐ และนายสังสิทธิ์ ธนเศรษฐ์ศิริเข้าร่วมในโครงการนี้ ในตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรเครือข่าย และมีนายธีรวุฒิ กาฬสินธุ์ (วิศวคอมพิวเตอร์ ม.หอการค้าไทย) วิศวกรเครือข่ายเป็นพี่เลี้ยงดูแลการปฏิบัติงาน