News

ข่าวสารและประกาศ

ผศ.ดร. วัขรวี จันทรประกายกุล และ ดร.รวินกานต์ ศรีนนท์ เข้านิเทศสหกิจนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

ผศ.ดร. วัขรวี จันทรประกายกุล และ ดร.รวินกานต์ ศรีนนท์ เข้านิเทศสหกิจนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวี จันทรประกายกุล และดร.รวินกานต์ ศรีนนท์ ได้เข้านิเทศสหกิจนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ จำนวน 2 คน ได้แก่  นาย จิรพัฒน์ ทองพูล และ นาย ปกรณ์ วงคณิต ณ.  บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ซึ่งส่วนที่นักศึกษาฝึกสหกิจอยู่นี้เป็นส่วนงานที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าสด (Fresh Distribution) ให้กับเครือเซ็นทรัลทั้งหมด ในการฝึกสหกิจศึกษา นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงการทำงานของศูนย์กระจายสินค้าที่มีลักษณะพิเศษกว่าสินค้าธรรมดาทั่วไป การกระจายสินค้าสดสินค้าทุกอย่างต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมอุณหภูมิซึ่งมีทั้งในส่วนที่เป็นห้องเย็นและห้องแช่เยือกแข็ง รวมถึงได้ศึกษางานส่วนในส่วนของกระบวนการทำงานทั้งหมด การวางแผนผังของคลังห้องเย็น นอกจากนี้ยังได้ทำงานในส่วนของการควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) ตรวจเช็คบันทึกข้อมูลรายสินค้าในระบบให้ตรงกับสินค้าที่มีในคลัง ตรวจสอบสินค้าในคลังห้องเย็น เวลาเข้า-ออก วันหมดอายุ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของสินค้าที่จะถูกกระจายออกไปสู่สาขาและผู้บริโภคต่อไป