News

ข่าวสารและประกาศ

ขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ใส่ชุดผ้าไทยพื้นเมือง ทุกวันศุกร์

ขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ใส่ชุดผ้าไทยพื้นเมือง ทุกวันศุกร์

ขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ใส่ชุดผ้าไทยพื้นเมือง ไทยแท้ หรือไทยเท่ห์ประยุค ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่วันนี้ - สิ้นเดือน กรกฎาคม 2561