News

ข่าวสารและประกาศ

รถตุ๊กๆ ไฟฟ้า ฝีมือเด็กไทยจาก วิศวะฯ ม.หอการค้าไทย รมช. ศึกษาฯ ยังทึ่ง

รถตุ๊กๆ ไฟฟ้า ฝีมือเด็กไทยจาก วิศวะฯ ม.หอการค้าไทย รมช. ศึกษาฯ ยังทึ่ง

นวัตกรรมไทยๆ แต่ไม่ธรรมดา รถตุ๊กๆ ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ไม่ต้องแบกถังแก๊ซให้วุ่นวายอีกต่อไป รมช.กระทรวงศึกษาธิการทดลองนั่งเอง ฝีมือเด็กวิศวะฯ ม.หอการค้าฯ ผลิตเตรียมต่อยอดใช้งานจริง

        น.พ. อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “สภาพแวดล้อม ทิศทางและนโยบายการพัฒนาอุดมศึกษาไทย” ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และทดลองนั่งรถตุ๊กๆ ไฟฟ้า ฝีมือการวิจัยและผลิตโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นอกจากนี้ได้เน้นย้ำการปรับตัวครั้งใหญ่ของโลกในศตวรรษที่21 การปรับตัวเป็นสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ยุคโลกาภิวัฒน์ การปรับนโยบายและเส้นทางการผลิตไปสู่ภาคส่วนที่เป็นการเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรและการขับเคลื่อนที่มุ่งเน้นด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่อาศัยองค์ความรู้ ที่สำคัญด้านการศึกษาไทยต้องมุ่งเน้นการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยให้การเรียนและการทำงานเป็นสิ่งเดียวกัน เน้นรูปแบบสื่อการเรียนรู้แบบใหม่ทั้งออนไลน์ ดิจิทัลเป็นรูปแบบสำคัญเพื่อการเรียนรู้และการทำงาน

       รศ.ดร.เสาวณีย์  ไทยรุ่งโรจน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า “วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับและได้รับบรรยายความรู้พิเศษจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำด้านธุรกิจ การค้า และอุตสาหกรรมบริการ  ซึ่งมีพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการเป็น Practice-University ที่ให้ความรู้และพัฒนาทักษะแก่นักศึกษา ไม่ว่าจะเรียนคณะใด นักศึกษาทุกคนเมื่อจบการศึกษาเป็นบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ต้องมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ที่สามารถทำงานใช้นวัตกรรมและดิจิทัลในการประกอบธุรกิจ หรือที่เรียกว่า IDE (Innovation Driven Entrepreneurship)  เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ”

“มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน จากทุกคณะและสาขา ฝึกฝนทักษะพื้นฐานการโค้ด (Coding) หรือ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สมัยใหม่ โดยมีการเปิดสอนวิชา GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด (Digital Innovative Thinking and Coding) เพราะเทคโนโลยีที่เราใช้ประโยชน์กันทุกวันนี้ เบื้องหลังต้องเกี่ยวข้องกับการ Coding ทั้งนั้น วิชานี้จะช่วยฝึกให้นักศึกษาคิดอย่างเป็นระบบ และสามารถสร้างคำสั่งให้โปรแกรมทำงานให้ตามที่เราต้องการได้ หากผู้ประกอบการมีทักษะการ Coding จะช่วยให้พวกเขาต่อยอดความคิดไปได้ไกลกว่าเดิม สามารถสร้างสรรค์โซลูชั่นต่างๆ ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับสังคมได้ในอนาคต”  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าว

ภาพและเนื้อหาข่าว http://www.siambusinessnews.com/9179