News

ข่าวสารและประกาศ

ทุน ปวส. 100% จบภายใน 2 ปี

ทุน ปวส. 100% จบภายใน 2 ปี

สมัครได้เลย ตั้งแต่วันนี้ - 10 พฤษภาคม 2561

สอบสัมภาษณ์ 21 พฤษภาคม 2561

ประกาศผล 24 พฤษภาคม 2561

สมัครได้ทุกวัน ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สายด่วน: 08-1923-9995

Line ID: @utcc