News

ข่าวสารและประกาศ

น.ศ. คณะวิศวฯ กวาดเรียบรางวัลจากการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจดีเด่น

น.ศ. คณะวิศวฯ กวาดเรียบรางวัลจากการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจดีเด่น

ขอแสดงความดีกับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ กับการกวาดรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ~ รองชนะเลิศอันดับ 1 ~ รองชนะเลิศอันดับ 2 ~ ในการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560