News

ข่าวสารและประกาศ

คณะฯ มอบเครื่องปั๊มน้ำพลังงานไฟฟ้าแบตเตอรี่ให้กับโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสน

คณะฯ มอบเครื่องปั๊มน้ำพลังงานไฟฟ้าแบตเตอรี่ให้กับโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบเครื่องปั๊มน้ำพลังงานไฟฟ้าแบตเตอรี่ให้กับโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนไว้ใช้ในกิจการการเกษตรของโครงการฯ โครงการนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร ณ.ตำบลบางตะไน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี มีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรเรียนรู้วิถีการทำเกษตรและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ปัมน้ำพลังงานไฟฟ้าแบตเตอรี่เป็นปั๊มน้ำที่สามารถเคลื่อนที่ไปใช้งานได้ในพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ที่ไฟฟ้าไปไม่ถึง และปลอดภัยไม่มีไฟฟ้าดูดและช็อต ไม่ปล่อยควันท่อไอเสีย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ติดตั้งใช้งานง่าย เป็นนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล Special Prize กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม ในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ปี 2559

.