News

ข่าวสารและประกาศ

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาต่อ Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาต่อ Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น

ใครสนใจทุนการศึกษาต่อต่างประเทศเชิญจ้า Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์เพื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้ข้อตกลงของ UNESCO เพื่อผลิตบัณฑิตและนักวิจัยชั้นสูงสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยจ้า