News

ข่าวสารและประกาศ

CEO จาก Harbour Space University เข้าชมและชื่นชมวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์

CEO จาก Harbour Space University เข้าชมและชื่นชมวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Harbour.Space University จากประเทศสเปน ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561

ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยในการนำเสนอนวัตกรรมที่โดดเด่นที่ห้อง IDE Center โดยนำรถอีแต๋นที่ขับเคลื่อนโดยใช้พลังงานไฟฟ้ารับคณะศึกษาดูงานขึ้นรถและขับพาเที่ยวภายในมหาวิทยาลัย

จากนั้น เราได้แสดงนวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นโดยครูปฏิบัติการ The Barbruno (Cocktail Mixer Matchine) ซึ่งทางคณะศึกษาดูงานนั้นชื่นชอบเป็นอย่างยิ่ง