News

ข่าวสารและประกาศ

ผศ.ดร.ชนะ พานักศึกษาดูงานที่โรงงาน Yamaha

ผศ.ดร.ชนะ พานักศึกษาดูงานที่โรงงาน Yamaha

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ ได้นำพานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่า