News

ข่าวสารและประกาศ

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานที่  ณ บริษัท โอสถสภา

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานที่ ณ บริษัท โอสถสภา

เมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้นำนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานที่ณ บริษัท โอสถสภา จำกัด โรงงานอยุธยา