News

ข่าวสารและประกาศ

ประชาสัมพันธ์การให้บริการ Software License กับนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์การให้บริการ Software License กับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้มีการจัดซื้อ Software License เพื่อให้บริการกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ บริการโดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์

โดยมีให้บริการเกี่ยวกับซอฟท์แวร์ดังนี้

  • Microsoft Office นักศึกษาสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 7 ชั้น 4 และนักศึกษาสามารถใช้ Email Account ของมหาวิทยาลัยฯ ใช้ลงทะเบียนโปรแกรม Microsoft Office กับเครื่องส่วนตัวได้ (1 Account ลงทะเบียนได้ 5 เครื่อง)
  • โปรแกรม Adobe Creative Cloud Enterprise นักศึกษาสามารถใช้งานโปรแกรมในเครือ Adobe ได้ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 7 ชั้น 4
  • โปรแกรม SPSS นักศึกษาสามารถใช้งานโปรแกรม SPSS ได้ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 7 ชั้น 4