News

ข่าวสารและประกาศ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ประสบภัยพายุปาบึก

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ประสบภัยพายุปาบึก

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ประสบภัยพายุปาบึก ดังนี้

  1. สามารถผ่อนผันการชำระค่าเทอมได้
  2. มหาวิทยาลัยให้การยกเว้นค่าปรับการชำระค่าเทอมล่าช้าโดยมีขั้นตอน ดังนี้
    1. ติดต่อแสดงความจำนงขอรับความช่วยเหลือทีกองการเงินหรือโทรศัพท์มาที่ 026976022*ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562
    2. นำรูปถ่ายหรือหลักฐานเกี่ยวกับบ้านที่ประสบเหตุน้ำท่วมมาแสดงประกอบ

* หากมีนักศึกษาคนใดทีปัญหาเรื่องการเดินทางมาเรียนในช่วงเปิดเทอม หรือต้องการขอความช่วยเหลือด้านอื่นๆ ให้ติดต่อที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือ โทร.026976922สอบถามเพิ่มเติมLine: @UTCC หรือinbox Facebook: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย