News

ข่าวสารและประกาศ

ดร.อภิวัฒน์ แสงโนรีเข้านิเทศนักศึกษาสหกิจของ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ดร.อภิวัฒน์ แสงโนรีเข้านิเทศนักศึกษาสหกิจของ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ดร.อภิวัฒน์ แสงโนรี เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจของ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.หอการค้าไทย ที่บริษัททรู คอร์ปเปอเรชั่น นักศึกษาทั้งสองคนได้รับมอบหมายให้ดูแลและเรียนรู้ระบบ network ทั้งในส่วนของการ ติดตั้ง ออกแบบ และ maintenance ที่ทรูรับผิดชอบทั้งหมด รู้สึกประทับใจกับทางบริษัท ที่พร้อมให้ความรู้กับนักศึกษาทั้งสองท่านอย่างเต็มที่

 

และดร.อภิวัฒน์ แสงโนรีได้เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจ ที่บริษัทอายิโน๊ะโมโต๊ะ นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ดูแลและเรียนรู้ระบบ Network และการออกแบบ Software ด้านการจัดการเอกสาร รู้สึกประทับใจกับทางบริษัท ที่พร้อมให้ความรู้กับนักศึกษาอย่างเต็มที่ และมีรุ่นพี่ที่จบแล้วและทํางานเป็นหัวหน้าหน่วยงานที่นี่ด้วย