News

ข่าวสารและประกาศ

คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมดูงานกับประธานหอการค้าแห่งประเทศไทย

คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมดูงานกับประธานหอการค้าแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวี จันทรประกายกุลคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมดูงานกับประธานหอการค้าแห่งประเทศไทย คุณกลินท์ สารสิน ดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ แพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งนับเป็นศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจรที่มีการรวบรวมขยะชุมชนในพื้นที่ และนำมาสู่การคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ นำไปสู่การรีไซเคิล และส่วนหนึ่งมาผ่านกระบวนการแปรรูปและจัดการต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมี ให้กลายเป็นเชื้อเพลิงขยะมาผลิตไฟฟ้า