News

ข่าวสารและประกาศ

คณาจารย์สาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ เข้านิเทศสหกิจนักศึกษา

คณาจารย์สาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ เข้านิเทศสหกิจนักศึกษา

วันที่ 25 มกราคม 2562 Dr.Amnuay Kaewsai อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ ไปนิเทศ สหกิจ นักศึกษาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์รุ่นแรก บริษัท จี.ไอ.อินดัสทรี จำกัด ได้ทำโปรเจคเรื่อง ชุดฝึกตรวจสอบความขัดข้องของรถจักรยานยนต์ทั้งคัน เพื่อนำไปโชว์ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเพื่อเป็นการเรียนการสอนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รายชื่อนักศึกษาสหกิจ

  1. นายไชยวัฒน์ ศรีสุขมั่งมี
  2. นายฐิตินันท์ วีระอัจฉราพรรณ
  3. นายภูดิท ศรีชื่น