News

ข่าวสารและประกาศ

อ.ภคพงษ์ ขอแจ้งเรื่องการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

อ.ภคพงษ์ ขอแจ้งเรื่องการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

เนื่องด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ก็ถึงช่วงซัมเมอร์ที่นักศึกษาจะต้องไปฝึกงานตามสถานที่ต่างๆแล้วนะคะ และอาจารย์ภคพงษ์ กรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งข้อมูลดังนี้ค่ะ