News

ข่าวสารและประกาศ

ดร.อำนวย แก้วใส เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจ บริษัทไพรมัส

ดร.อำนวย แก้วใส เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจ บริษัทไพรมัส

ดร.อำนวย แก้วใส อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ มานิเทศสหกิจบริษัทไพรมัส ทำชิ้นส่วน ไฟฟ้าและเครื่องมือวัด นักศึกษานายจิรัฐ ทำเรื่อง lean model line production ทั้งระบบครับ