News

ข่าวสารและประกาศ

คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาดูงานเพื่อจะร่วมโครงการกับมูลนิธิวิศวกรรมกายอุปกรณ์เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย

คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาดูงานเพื่อจะร่วมโครงการกับมูลนิธิวิศวกรรมกายอุปกรณ์เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาดูงานเพื่อจะทำโปรเจคร่วมกับมูลนิธิวิศวกรรมกายอุปกรณ์เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยเยี่ยมชม Able Innovation เป็นกลุ่มอาชีพคนพิการ ที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพ ผลิตกายอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย เพื่อให้คนเหล่านั้นได้ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างครบวงจรและสามารถพึ่งพาตนเอง และประกอบอาชีพได้ Able Innovation ตั้งอยู่อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายคำรณ มะนาวหวาน อดีตวิศวกรที่ประสบอุบัติเหตุจนกลายเป็นผู้พิการรุนแรง เป็นผู้นำกลุ่มใช้ความรู้ของตนมาประดิษฐ์คิดค้นและสร้างเครื่องมือ สร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนพิการ และได้คว้ารางวัล "CHAMPIONS MEDICAL DEVICE INNO AWARD 2018" Able Innovation Thailand เครื่องยกตัว 3 in 1 รับเงินรางวัลมูลค่า กว่า 2 ล้านบาท โดยมี ดร.วรภัทร กอแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน เป็นที่ปรึกษา