News

ข่าวสารและประกาศ

ทีมโรบอท CEO Mission EOD III ของเรา คว้ารางวัลชนะเลิศ ปีการศึกษา 2555

ทีมโรบอท CEO Mission EOD III ของเรา คว้ารางวัลชนะเลิศ ปีการศึกษา 2555

เราคว้ารางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท จากการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ระเบิด เยาวชนไทยทำได้ (รอบชิงชนะเลิศ) ณ งาน TechnoMart ไบเทค บางนา2555

 

 

ทีม CEO Mission EOD III จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คว้ารางวัลชนะเลิศ

พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท จากการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ระเบิด เยาวชนไทยทำได้ (รอบชิงชนะเลิศ)

ณ งาน TechnoMart ไบเทค บางนา    เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2555

 

 

 

รายชื่อนักศึกษาทีมหุ่นยนต์ CEO Mission EOD III ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

เลขทะเบียน

สาขา

1

นายอภิเดช  ม่วงดี

5407102006

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

2

นาย วิศิษฐ์ สุกันตพงศ์

5407102004

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

3

นาย ชยาวิชร์ อาจวีรัชต์ภูกุล

5207402003

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

4

นายสุรเชษฐ์    ศ รีคำ    

5407101027

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย

 

รายชื่อนักศึกษาทีมหุ่นยนต์ CEO Mission EOD I

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

เลขทะเบียน

สาขา

1

นายธัญทิวา  จันทะสะโร

5207101065

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย

2

นาย ธนัช กิตติสารเมธากร

5407101003

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย

3

นายกันตพงศ์ ทองดอนพุ่ม

5407101005

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย

4

นายสันต์ธัช ศิลปธีรธร

5407101012

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย

 

 

อาจารย์ที่ปรึกษาทีมหุ่นยนต์ CEO Mission EOD

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภนันท์  ตันวรรณรักษ์
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมร  ตันวรรณรักษ์
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมชนม์  ไวศยดำรง
  4. ครูปฏิบัติการ นายนพพร  จันเพ็ง

 

รายชื่อทีมของแต่ละมหาวิทยาลัยที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จากทั้งหมด 43 ทีมทั่วประเทศ

ลำดับ

ชื่อทีม

สถาบันการศึกษา

1

CEO MISSION EODIII

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2

BrainStorm_Monster

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ

3

The Spinal Inventor Club

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4

CEO MISSION EODI

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

5

Stabilize

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

6

ลูกเจ้าแม่คลองประปาThe New Seeds

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

7

CRU 4

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

8

ลองแล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

9

Citizens

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

10

THE BEST

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

11

TELEBOT12

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

12

Triumphantly

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

13

SPEED ROBOT

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

14

ไฟลนก้น

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

15

TELEBOT15

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

16

iRAP_285

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

หลักการ

       ด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กำหนดจัดงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยหรือ TechnoMart & InnoMart ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" ตลอดจนเพื่อแสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของคนไทย ทั้งนี้ ภายในงานดังกล่าวกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม เป็นผู้ดำเนินโครงการประกวดแข่งขัน "หุ่นยนต์กู้ภัย...เยาวชนไทยทำได้" มาแล้ว 2 ปีติดต่อกัน โดยได้รับความสนใจจากเยาวชน นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ และร่วมส่งผลงานเข้าแข่งขันทั่วประเทศ อันจะเป็นแนวทางการพัฒนาต่อยอดความคิดและประสบการณ์ให้แก่เยาวชนไทย เพื่อนำไปใช้งานได้จริงในภาคอุตสาหกรรม หรืออื่นๆ ต่อไป

       สำหรับการประกวดแข่งขัน "หุ่นยนต์กู้ภัย...เยาวชนไทยทำได้" ครั้งที่ 3 ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2555 นั้นได้กำหนดโจทย์การแข่งขันเป็น "หุ่นยนต์กู้ระเบิด" โดยคัดเลือกตัวแทนทีมหุ่นยนต์จำนวน 16 ทีม จากโครงการ "การแข่งขัน ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555" เข้าไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศภายในงานดังกล่าว

ลักษณะการแข่งขัน

       เป็นการแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่สามารถกู้ระเบิดในสถานการณ์สมมติต่างๆ โดยหุ่นยนต์ ที่เข้าทำการแข่งขันจะต้องออกแบบให้์สามารถเคลื่อนที่ ผ่านอุปสรรคเพื่อเข้าไปยังพื้นที่ ที่กำหนด เพื่อทำการสำรวจ ค้นหา วัตถุต้องสงสัย ที่มีลักษณะคล้ายหรืออาจจะเป็นวัตถุระเบิด และจะต้องทำการตัดการทำงานของวัตถุระเบิดตามกติกาการแข่งขันอย่างครบถ้วนจึงจะถือว่าหุ่นยนต์สามารถปฏิบัติภารกิจสำเร็จ โดยผู้ควบคุมจะถูกจำกัดพื้นที่อยู่ในบริเวณที่กำหนดเท่านั้น และทีมที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างถูกต้องและทำเวลาได้เร็วที่สุดจะถือว่าเป็นผู้ชนะโดยการแข่งขันนี้จะได้เกิดการพัฒนาเพื่อสังคมต่อไป

แข่งขันรอบคัดเลือก วันที่ 29-30 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
       การแข่งขันปฎิบัติภารกิจทีมละ 2 ครั้ง โดยจะนำคะแนนของครั้งที่ดีที่สุด เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น เป็นเกณฑ์ตัดสินในการผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 16 ทีม

แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 27 ตุลาคม 2555 ณ ไบเทค บางนา
       แข่งขันการปฏิบัติภารกิจ ครั้งละ 2 ทีม ทีมที่แพ้จะต้องตกรอบ จนเหลือทีมสุดท้ายที่เป็นทีมชนะเลิศ