News

ข่าวสารและประกาศ

ดร.ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์ เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจที่บริษัท ที-เน็ต จำกัด

ดร.ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์ เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจที่บริษัท ที-เน็ต จำกัด

เมื่่อวันที่ 19 มี.ค.62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ มานิตพรสุทธ์ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดียได้เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจ ที่บริษัทที-เน็ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งนายธนบดี จันทิมา นักศึกษาปี 4 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย สหกิจศึกษาในตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์