News

ข่าวสารและประกาศ

ดร.วันชัย ฉิมฉวี เข้านิเทศน์นักศึกษาสหกิจ นายณัฐนนท์ ประสีทอง

ดร.วันชัย ฉิมฉวี เข้านิเทศน์นักศึกษาสหกิจ นายณัฐนนท์ ประสีทอง

วันที่ 28 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ฉิมฉวี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ได้เข้านิเทศน์ นายณัฐนนท์ ประสีทอง นักศึกษาสหกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ปฏิบัติงาน Electrical Site Engineer บริบัทแมคทริคจำกัด (มหาชน) และทราบว่าทางบริษัทได้กันตำแหน่งนี้ไว้บรรจุให้หลังจบการศึกษา (ยอดเยี่ยมจริงๆ นักศึกษาวิศวฯ หอการค้าไทย)