News

ข่าวสารและประกาศ

กำหนดการวัน

กำหนดการวัน "ค่ายคุณน่ะทำ" และวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ "ค่ายลูกแม่ไทร จิตใจงาม"

กำหนดการวัน "ค่ายคุณน่ะทำ" และวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ "ค่ายลูกแม่ไทร จิตใจงาม" สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

1. “ค่ายคุณน่ะทำ”
- วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น.
- การแต่งกายทั้งชายและหญิง สวมเสื้อกางเกงสีขาว กางเกงขายาวสีขาว, ดำ หรือสีสุภาพ
2. วันปฐมนิเทศ “ค่ายลูกแม่ไทร จิตใจงาม”
- วันที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 - 19.00 น.
- การแต่งกายทั้งชายและหญิงสวมกางเกงขายาวและเสื้อค่ายลูกแม่ไทร โดยทางมหาวิทยาลัยจะแจกเสื้อค่ายลูกแม่ไทรในวันเข้าค่าย รองท้ายท้ายหุ้มส้นหรือผ้าใบ
 
** โครงการทั้งสองโครงการเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกิจกรรมบังคับตามโ๕รงการบัณฑิตอุดมคติของมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้นนักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าร่วมโครงการ **