News

ข่าวสารและประกาศ

ประกาศ กำหนดวันปฐมนิเทศ สำหรับนักศึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์

ประกาศ กำหนดวันปฐมนิเทศ สำหรับนักศึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนอกเวลาทำการ (เสาร์อาทิตย์) เข้ารับการปฐมนิเทศในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 - 13.00 น.

หมายเหตุ  สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนอกเวลาทำการ (เสาร์อาทิตย์) จะได้รับการยกเว้นการเข้าค่าย "คุณ น่ะ ทำ" จึงไม่ต้องเข้าร่วมโครงการค่ายดังกล่าวค่ะ