News

ข่าวสารและประกาศ

ดร.อำนวย แก้วใส เข้านิเทศน์สหกิจนักศึกษาสาขาวิศวยานยนต์ ภาคเสาร์-อาทิตย์

ดร.อำนวย แก้วใส เข้านิเทศน์สหกิจนักศึกษาสาขาวิศวยานยนต์ ภาคเสาร์-อาทิตย์

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 สาขาวิศวยานยนต์ โดย ดร.อำนวย แก้วใส อาจารย์ประจำหลักสูตร ได้เข้านิเทศน์สหกิจนักศึกษา  นายธนภณ ศรีบูรณ์ธนา นักศึกษาสาขาวิศวยานยนต์ ภาคเสาร์ - อาทิตย์  ที่บริษัท  BMW จังหวัดระยอง เกี่ยวกับงาน Project Balance line production

.