News

ข่าวสารและประกาศ

Category

เลือกดูตามประเภทข่าว

นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลประเภทผลงานดีเด่น จาก TGGS STI Awards Contest 2019

Mar

19

2019
นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลประเภทผลงานดีเด่น จาก TGGS STI Awards Contest 2019

วันที่ 16 มีนาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม "TGGS STI Awards Contest 2019" ภายใต้บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน (TGGS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนายรักษ์พล ทองมา นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำเสนอหัวข้อ “Data Analytics in Shopee Seller Account to find Customer Behavior” ได้รับรางวัลประเภทผลงานดีเด่น ระดับปริญญาโท “TGGS STI Award 2019 (Master Level) และทุนการศึกษา 4,500 บาท”

อ่านต่อ

คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาดูงานเพื่อจะร่วมโครงการกับมูลนิธิวิศวกรรมกายอุปกรณ์เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย

Mar

06

2019
คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาดูงานเพื่อจะร่วมโครงการกับมูลนิธิวิศวกรรมกายอุปกรณ์เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาดูงานเพื่อจะทำโปรเจคร่วมกับมูลนิธิวิศวกรรมกายอุปกรณ์เพื่อคนพิการและผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยเยี่ยมชม Able Innovation เป็นกลุ่มอาชีพคนพิการ ที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพ ผลิตกายอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย เพื่อให้คนเหล่านั้นได้ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างครบวงจรและสามารถพึ่งพาตนเอง และประกอบอาชีพได้ Able Innovation ตั้งอยู่อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายคำรณ มะนาวหวาน อดีตวิศวกรที่ประสบอุบัติเหตุจนกลายเป็นผู้พิการรุนแรง เป็นผู้นำกลุ่มใช้ความรู้ของตนมาประดิษฐ์คิดค้นและสร้างเครื่องมือ สร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนพิการ และได้คว้ารางวัล "CHAMPIONS MEDICAL DEVICE INNO AWARD 2018" Able Innovation Thailand เครื่องยกตัว 3 in 1 รับเงินรางวัลมูลค่า กว่า 2 ล้านบาท โดยมี ดร.วรภัทร กอแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน เป็นที่ปรึกษา

อ่านต่อ

ดร.มณิสรา บารมีชัย เข้านิเทศน์ นักศึกษาสหกิจที่โรงงาน Freeland Co.,Ltd

Mar

04

2019
ดร.มณิสรา บารมีชัย เข้านิเทศน์ นักศึกษาสหกิจที่โรงงาน Freeland Co.,Ltd

ดร.มณิสรา บารมีชัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาได้เข้านิเทศน์ นักศึกษาสหกิจที่โรงงาน Freeland Co.,Ltd จังหวัดนครนครราชสีมา

อ่านต่อ

แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่านใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

Mar

04

2019
แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่านใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่านใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วรภัทร กอแก้ว เป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ในการประกวดผลงานแนวความคิดนวัตกรรม

Mar

04

2019
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วรภัทร กอแก้ว เป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ในการประกวดผลงานแนวความคิดนวัตกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วรภัทร กอแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ในการประกวดผลงานแนวความคิดนวัตกรรมทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการ ประจำปี 2018 จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับเกียรติในการเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ด้วยการติดโลโก้ (Logo) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ไว้กับตัวนวัตกรรมทุกเครื่องในการประชาสัมพันธ์นวัตกรรมดังกล่าว เพื่อส่งให้กับผู้สูงอายุหรือผู้พิการได้นำไปใช้งานต่อไป

อ่านต่อ

นายอริยะ ฝึกฝน นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ได้รับรางวัลชนะเลิศ

Mar

04

2019
นายอริยะ ฝึกฝน นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ขอแสดงความยินดีกับนายอริยะ ฝึกฝน นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศกลุ่มกะเทาะเปลือก 2019 ในงาน IDE 2019 ภายใต้ชื่อโครงการ OMNIENERGY ซึ่งเป็นหัวข้อในการศึกษาค้นคว้าอิสระของหลักสูตรฯ ภายใต้การดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุวรรณี อัศวกุลชัย โดยได้รับรางวัล 70,000 บาท และรางวัลผู้นำเสนอ 60-second pitch winner ได้รับรางวัล 500 US.Dollar

อ่านต่อ

ดร.มณิสรา บารมีชัย เข้านิเทศน์นักศึกษาสหกิจ บริษัทเบทาโกร

Feb

12

2019
ดร.มณิสรา บารมีชัย เข้านิเทศน์นักศึกษาสหกิจ บริษัทเบทาโกร

เช้านี้ ที่ North Park ดร.มณิสรา บารมีชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ได้ไปนิเทศน์นักศึกษาสหกิจ ขอบคุณบริษัทเบทาโกรที่ช่วยสนับสนุนโครงการสหกิจของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์เสมอมา ปีนี้ Project เรื่อง การพัฒนาระบบ BI for Inventory Day on Hand and Aging Product.

อ่านต่อ

ขอเชิญท่านเข้าร่วมงาน IDE 2019 งานประจำปีที่รวบรวมธุรกิจ/ไอเดียนวัตกรรมและวิทยากรจากทั่วโลก

Feb

12

2019
ขอเชิญท่านเข้าร่วมงาน IDE 2019 งานประจำปีที่รวบรวมธุรกิจ/ไอเดียนวัตกรรมและวิทยากรจากทั่วโลก

ขอเชิญท่านเข้าร่วมงาน IDE 2019
งานประจำปีที่รวบรวมธุรกิจ/ไอเดียนวัตกรรม
และวิทยากรจากทั่วโลก ให้คุณได้ "ว้าว" ไปด้วยกัน

อ่านต่อ