News

ข่าวสารและประกาศ

Category

เลือกดูตามประเภทข่าว

เปิดรับนักศึกษาใหม่ กลางปีการศึกษา 2556 เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 2

Sep

18

2013
เปิดรับนักศึกษาใหม่ กลางปีการศึกษา 2556 เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 2
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มกค. เปิดรับนักศึกษาใหม่ กลางปีการศึกษา 2556 เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 2  รายละเอียดดังนี้
อ่านต่อ

ทีม CEO Mission จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทำได้อีกแล้ว ครองแชมป์ 3ปีซ้อน

Sep

16

2013
ทีม CEO Mission จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทำได้อีกแล้ว ครองแชมป์ 3ปีซ้อน
ทีมหุ่นยนต์  CEO Mission จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทำได้อีกแล้ว ครองแชมป์ เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันใน "การแข่งขันหุ่นยนต์โลจิสติกส์อุตสาหกรรม...เยาวชนทำได้" ซึ่งเป็นรายการเดียวกับการแข่งขัน “หุ่นยนต์กู้ภัย...เยาวชนไทยทำได้”   ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จัดขึ้นทุกปีในงาน TechnoMart    ที่   ไบเทคบางนา
อ่านต่อ

นักศึกษาที่ประสงค์จะเบิกค่าซื้ออุปกรณ์ในวิชาโครงงาน 2

Sep

12

2013
นักศึกษาที่ประสงค์จะเบิกค่าซื้ออุปกรณ์ในวิชาโครงงาน  2
นักศึกษาที่ประสงค์จะเบิกค่าซื้ออุปกรณ์ในวิชาโครงงาน  2  ประจำภาคเรียนที่  1/2555  ยื่นเอกสารขอเบิกที่ธุรการคณะ (คุณสุภมาส  แฟงสม)     ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  20 ตุลาคม  2556
อ่านต่อ

รับสมัครนักศึกษา...โครงการ นักศึกษาทุนรัตนมงคล 2557

Sep

08

2013
รับสมัครนักศึกษา...โครงการ นักศึกษาทุนรัตนมงคล 2557
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามทุนการศึกษา “ทุนรัตนมงคล” หมายถึง ทุนการศึกษาที่มีความดีอันสูงค่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ อีกทั้งเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ที่มีผลการเรียนดีที่ได้รับทุนการศึกษา
อ่านต่อ

ผศ.ดร.วันชัย ฉิมฉวี ได้รับเชิญให้ไปออกรายการทางช่องเดลินิวส์ทีวี

Aug

28

2013
ผศ.ดร.วันชัย ฉิมฉวี ได้รับเชิญให้ไปออกรายการทางช่องเดลินิวส์ทีวี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ฉิมฉวี ได้รับเชิญให้ไปออกรายการทางช่องเดลินิวส์ทีวี รายการ "เศรษฐกิจติดจอ" เรื่อง โอกาสพลังงานไทยในเออีซี - เออีซี กับ ม.หอการค้าไทยเมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 11:30 น. ที่ผ่านมาและเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์รายวัน "เดลินิวส์" หัวข้อ "เศรษฐกิจ" ฉบับวันที่ 28 สิ่งหาคม 2556
อ่านต่อ

เรื่องระยะเวลาการส่งเล่มโครงงาน

Aug

08

2013
เรื่องระยะเวลาการส่งเล่มโครงงาน

นักศึกษาที่ลงทะเบียนโครงงานวิศวกรรม 2 ให้ส่งเล่มโครงงานตามกาหนดระยะเวลาดังนี้

อ่านต่อ

ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนผ่านระบบประเมินออนไลน์

Jul

26

2013
ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนผ่านระบบประเมินออนไลน์

ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาทำการประเมินผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมค.) กำหนดให้แต่ละวิชาต้องมีจำนวนนักศึกษาทำการประเมินร้อยละ 80

อ่านต่อ

มาชิงเงินรางวัลกันเถอะ... สำหรับนักศึกษา ปริญญาตรี

Jul

18

2013
มาชิงเงินรางวัลกันเถอะ... สำหรับนักศึกษา ปริญญาตรี
ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี สมัครเข้าร่วมแข่งขันการซื้อหุ้นออนไลน์
อ่านต่อ