News

ข่าวสารและประกาศ

Category

เลือกดูตามประเภทข่าว

วิศวกร...กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งระบบราง

Jul

18

2013
วิศวกร...กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งระบบราง
วสท. จัดบรรยายพิเศษเรื่อง "วิกฤติความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ ความท้าทายของ ปตท.สผ." โดยคุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ.
อ่านต่อ

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556

Jul

17

2013
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.00-13.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อ่านต่อ

นโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา

Jul

04

2013
นโยบายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา

เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาในการเรียนการสอนและการทำกิจกรรม รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมด้านต่างๆ อาทิ ความซื่อสัตย์ ความมีระเบียบ ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา เป็นต้น

อ่านต่อ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รับบัตรนักศึกษา และแผ่นซีดี

Jun

27

2013
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รับบัตรนักศึกษา และแผ่นซีดี

ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้มารับบัตรนักศึกษา แผ่นซีดีคู่มือการศึกษา และรหัสสำหรับเข้าระบบทะเบียน

อ่านต่อ

ตารางสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2556 Update

Jun

26

2013
ตารางสอนภาคต้น ปีการศึกษา 2556 Update
นักศึกษาสามารถดาวโหลดได้ตามไฟล์ที่แนบมานี้ (Excel files)
อ่านต่อ

ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักศึกษาปริญญาตรี

Jun

18

2013
ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักศึกษาปริญญาตรี
สรุปผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักศึกษาปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ.2555
อ่านต่อ

ตารางสอน และตารางสอบ ภาคต้น ปีการศึกษา 2556

Jun

18

2013
ตารางสอน และตารางสอบ ภาคต้น ปีการศึกษา 2556
นักศึกษาสามารถดาวโหลดได้ตามไฟล์ที่แนบมานี้ (Excel files)
อ่านต่อ

เรียนเชิญประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ในวันปฐมนิเทศ 3 มิถุนานี้

May

23

2013
เรียนเชิญประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ในวันปฐมนิเทศ 3 มิถุนานี้

ขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมประชุมกับคณะเพื่อพบปะ พูดคุยกับเหล่าคณาจารย์คณะวิศวฯ

อ่านต่อ