News

ข่าวสารและประกาศ

Category

เลือกดูตามประเภทข่าว

บรรยากาศงานรับปริญญารุ่นพี่วิศวฯ

Jun

18

2013
บรรยากาศงานรับปริญญารุ่นพี่วิศวฯ
จากงานวันรับปริญญาคณะวิศวฯในวันที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ได้ถ่ายวิดีโอมาให้ได้ชมกัน
อ่านต่อ

Fresh Connection Training

Jan

14

2013
Fresh Connection Training

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรในองค์กรต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันการใช้Simulation Game ในด้านสาขาโลจิสติกส์

อ่านต่อ

สรุปการดูงานประเทศพม่าและจีนในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกินอาเซียน

Jan

10

2013
สรุปการดูงานประเทศพม่าและจีนในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกินอาเซียน

          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำโดยคณบดี ร่วมเดินทางพร้อมกับคณาจารย์ในคณะฯ และนักวิจัยศูนย์วิจัยโลจิสติกส์ เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการค้าการลงทุนและศักยภาพด้านโลจิสติกส์ภายใต้ “โครงการศึกษาและประเมินศักยภาพด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์เชิงรุกสำหรับเครือข่ายภาคเอกชนไทย

อ่านต่อ

MyChoice Clicker ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทบุคคลทั่วไป พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท

Aug

29

2012
MyChoice Clicker ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทบุคคลทั่วไป พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท

MyChoice Clicker ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทบุคคลทั่วไป พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท จากการประกวดรางวัลเจ้าฟ้าอที ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ่านต่อ

ประกาศเรื่องรับโน๊ตบุ๊ค

Aug

08

2012
ประกาศเรื่องรับโน๊ตบุ๊ค

ให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่  1  รหัส  55  หลักสูตร  4  ปี ไปติดต่อรับโน๊ตบุ๊คที่อาคาร  2  ชั้น  1  ศูนย์รับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่วันที่  9  สิงหาคม  2555 เป็นต้นไปค่ะ

อ่านต่อ

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Young Innovators Awards 2012

Jul

16

2012
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Young Innovators Awards 2012

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ Standard Chartered’s Young Innovators Awards 2012ๆร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ Standard Chartered’s Young Innovators  Awards 2012 ซึ่งทางธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด

อ่านต่อ

งาน GEDGETS to U 2012 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2555

Jul

04

2012
งาน GEDGETS to U 2012 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2555

รศ.วันชัย รัตนวงษ์ กล่าวเปิดงาน GEDGETS to U 2012 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.20 ณ ลานกิจกรรม ใต้อาคาร 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

Jun

27

2012
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

สำหรับในปีการศึกษา 2555 นี้ ทางมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุน ประเภท ทุนเรียนดี สมควรได้รับการสนับสนุน ดังรายชื่อต่อไปนี้

อ่านต่อ