News

ข่าวสารและประกาศ

Category

เลือกดูตามประเภทข่าว

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเกียรติยศวันครบรอบวันสถาปนา 49 ปี มหาวิทยาลัย

Jun

25

2012
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเกียรติยศวันครบรอบวันสถาปนา 49 ปี มหาวิทยาลัย

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำหนดจัดงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 49 ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555

อ่านต่อ

นักศึกษารหัส 54 เข้ากลางปีให้มาลงชื่อรับคอมพิวเตอร์ Note Book

Jun

13

2012
นักศึกษารหัส 54 เข้ากลางปีให้มาลงชื่อรับคอมพิวเตอร์ Note Book

สำหรับนักศึกษารหัส 54 ที่เข้ากลางปีให้มาลงชื่อรับเครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book ที่พี่ผึ้ง (ปัทมา ตุงโสธานนท์) สำนักคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 19 ชั้น 1
ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2555

อ่านต่อ

เปลี่ยน iPad สู่ Computer Notebook เพื่อรองรับโปรแกรมเฉพาะด้าน

May

15

2012
<img src=upload/News/Attachment/VPXS6IFYGA98E1EMG4LXL5WOJ4033R28RQYJR46.png> เปลี่ยน iPad สู่ Computer Notebook เพื่อรองรับโปรแกรมเฉพาะด้าน

สำหรับนักศึกษาสมัครใหม่ ปีการศึกษา 2555 นักศึกษาที่สมัครเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์จะได้รับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค แทน ipad (จะได้รับหลังจากเปิดเทอมประมาณ 2 สัปดาห์) เนื่องจาก ipad ไม่สามารถรองรับโปรแกรมเฉพาะด้านได้

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดี กับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ คนที่ 15

Jun

25

2012
ขอแสดงความยินดี กับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ คนที่ 15

ขอแสดงความยินดีแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่ทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์

อ่านต่อ

โครงการ “เพิ่มพูนความรู้ และศักยภาพสำหรับนักศึกษาในชั้นปีสุดท้าย”

Apr

24

2012
โครงการ “เพิ่มพูนความรู้ และศักยภาพสำหรับนักศึกษาในชั้นปีสุดท้าย”

ด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จะจัดหลักสูตรฝึกอบรมตามโครงการ “เพิ่มพูนความรู้ และศักยภาพสำหรับนักศึกษาในชั้นปีสุดท้าย” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะออกไปประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป

อ่านต่อ

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาการ ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ เข้ารับการฝึกอบรม

Apr

24

2012
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาการ ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ เข้ารับการฝึกอบรม

สำคัญ! ขอให้นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาการ ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ เข้ารับการฝึกอบรมตามประกาศของสาขาฯ

อ่านต่อ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 Update

May

15

2012
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 <font color=red> Update </font>


 

อ่านต่อ

ตารางเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาที่ลงชื่อแสดงความจำนงไว้ที่คณะวิศวฯ

Apr

22

2012
ตารางเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาที่ลงชื่อแสดงความจำนงไว้ที่คณะวิศวฯ

สวัสดีค่ะ สำหรับนักศึกษาที่ได้ลงชื่อแสดงความจำนงเรียนภาษาอังกฤษไว้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์  สามารถตรวจสอบตารางเรียน และมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ (คลิก)

อ่านต่อ