News

ข่าวสารและประกาศ

Category

เลือกดูตามประเภทข่าว

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาประเภทสมควรได้รับการสนับสนุน

Jan

30

2019
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาประเภทสมควรได้รับการสนับสนุน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับทุนการศึกษาประเภทสมควรได้รับการสนับสนุน นักศึกษาท่านใดที่สนใจเข้าสมัคร สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่

อ่านต่อ

ดร.อภิวัฒน์ แสงโนรีเข้านิเทศนักศึกษาสหกิจของ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Jan

30

2019
ดร.อภิวัฒน์ แสงโนรีเข้านิเทศนักศึกษาสหกิจของ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ดร.อภิวัฒน์ แสงโนรี เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจของ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.หอการค้าไทย ที่บริษัททรู คอร์ปเปอเรชั่น นักศึกษาทั้งสองคนได้รับมอบหมายให้ดูแลและเรียนรู้ระบบ network ทั้งในส่วนของการ ติดตั้ง ออกแบบ และ maintenance ที่ทรูรับผิดชอบทั้งหมด รู้สึกประทับใจกับทางบริษัท ที่พร้อมให้ความรู้กับนักศึกษาทั้งสองท่านอย่างเต็มที่

อ่านต่อ

อาจารย์ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ได้รับรางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเด่น

Jan

30

2019
อาจารย์ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ได้รับรางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเด่น

อ.ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเด่น

อ่านต่อ

สภาวิศวกรรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

Jan

18

2019
สภาวิศวกรรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

สภาวิศวกร มีมติรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) สำหรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 - 2564เพื่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้ากำลังในการประชุมครั้งที่ 56-19/2561 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561

อ่านต่อ

คณะได้รับการเทรนเนอร์ อบรมหลักสูตร Business and Technology Education Council (BTEC)

Jan

18

2019
คณะได้รับการเทรนเนอร์ อบรมหลักสูตร Business and Technology Education Council (BTEC)

มหาวิทยาลัยมนโยบายและมอบหมายให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งหลักสูตรระดับปริญญาตรี เข้าร่วมสมัครหลักสูตร Business and Technology Education Council (BTEC) ของ Pearson จากประเทศอังกฤษ และได้ดำเนินการจัดส่งรายละเอียดของหลักสูตรไปยัง Pearson แล้วนั้น ในวันที่ 18 มกราคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เรียนเชิญตัวแทนของ Pearson เข้ามาให้ข้อมูล/รายละเอียด และขั้นตอนการทำ BTEC เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเรื่อง BTEC ให้มากขึ้น รวมทั้่งนัดวันที่จะอบรมการเป็น trainer ให้คณะ 

อ่านต่อ

ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ชมและให้ความสนใจผลงานนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

Jan

10

2019
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ชมและให้ความสนใจผลงานนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 ได้ปาฐกถา หัวข้อ “การศึกษาปฐมวัยเพื่อสังคมที่เสมอภาคและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ตามแบบฉบับ นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ศาสตราจารย์ James J. Heckman. โดยนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ประสบภัยพายุปาบึก

Jan

08

2019
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ประสบภัยพายุปาบึก

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ประสบภัยพายุปาบึก ดังนี้

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2562

Dec

20

2018
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2562

ประกาศผลผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีการศึกษา 2562 ทางคณะจะทำการนัดสัมภาษณ์นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว และจะทำการประกาศผลผู้ได้รับทุนเต็มจำนวนในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ครับ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนทุกท่านค่ะ

อ่านต่อ