News

ข่าวสารและประกาศ

Category

เลือกดูตามประเภทข่าว

แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่านใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

Mar

04

2019
แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่านใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่านใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วรภัทร กอแก้ว เป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ในการประกวดผลงานแนวความคิดนวัตกรรม

Mar

04

2019
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วรภัทร กอแก้ว เป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ในการประกวดผลงานแนวความคิดนวัตกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วรภัทร กอแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ในการประกวดผลงานแนวความคิดนวัตกรรมทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการ ประจำปี 2018 จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับเกียรติในการเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ด้วยการติดโลโก้ (Logo) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ไว้กับตัวนวัตกรรมทุกเครื่องในการประชาสัมพันธ์นวัตกรรมดังกล่าว เพื่อส่งให้กับผู้สูงอายุหรือผู้พิการได้นำไปใช้งานต่อไป

อ่านต่อ

นายอริยะ ฝึกฝน นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ได้รับรางวัลชนะเลิศ

Mar

04

2019
นายอริยะ ฝึกฝน นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ขอแสดงความยินดีกับนายอริยะ ฝึกฝน นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศกลุ่มกะเทาะเปลือก 2019 ในงาน IDE 2019 ภายใต้ชื่อโครงการ OMNIENERGY ซึ่งเป็นหัวข้อในการศึกษาค้นคว้าอิสระของหลักสูตรฯ ภายใต้การดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุวรรณี อัศวกุลชัย โดยได้รับรางวัล 70,000 บาท และรางวัลผู้นำเสนอ 60-second pitch winner ได้รับรางวัล 500 US.Dollar

อ่านต่อ

ดร.มณิสรา บารมีชัย เข้านิเทศน์นักศึกษาสหกิจ บริษัทเบทาโกร

Feb

12

2019
ดร.มณิสรา บารมีชัย เข้านิเทศน์นักศึกษาสหกิจ บริษัทเบทาโกร

เช้านี้ ที่ North Park ดร.มณิสรา บารมีชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ได้ไปนิเทศน์นักศึกษาสหกิจ ขอบคุณบริษัทเบทาโกรที่ช่วยสนับสนุนโครงการสหกิจของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์เสมอมา ปีนี้ Project เรื่อง การพัฒนาระบบ BI for Inventory Day on Hand and Aging Product.

อ่านต่อ

ขอเชิญท่านเข้าร่วมงาน IDE 2019 งานประจำปีที่รวบรวมธุรกิจ/ไอเดียนวัตกรรมและวิทยากรจากทั่วโลก

Feb

12

2019
ขอเชิญท่านเข้าร่วมงาน IDE 2019 งานประจำปีที่รวบรวมธุรกิจ/ไอเดียนวัตกรรมและวิทยากรจากทั่วโลก

ขอเชิญท่านเข้าร่วมงาน IDE 2019
งานประจำปีที่รวบรวมธุรกิจ/ไอเดียนวัตกรรม
และวิทยากรจากทั่วโลก ให้คุณได้ "ว้าว" ไปด้วยกัน

อ่านต่อ

ดร.อำนวย แก้วใส เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจ บริษัทไพรมัส

Feb

12

2019
ดร.อำนวย แก้วใส เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจ บริษัทไพรมัส

ดร.อำนวย แก้วใส อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ มานิเทศสหกิจบริษัทไพรมัส ทำชิ้นส่วน ไฟฟ้าและเครื่องมือวัด นักศึกษานายจิรัฐ ทำเรื่อง lean model line production ทั้งระบบครับ

อ่านต่อ

ดร.มณิสรา บารมีชัย เข้านิเทศน์นักศึกษาสหกิจที่ Easter Sea Lamchabang Terminal (ESCO)

Feb

12

2019
ดร.มณิสรา บารมีชัย เข้านิเทศน์นักศึกษาสหกิจที่ Easter Sea Lamchabang Terminal (ESCO)

ดร.มณิสรา บารมีชัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้านิเทศน์ นักศึกษาปีสี่ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มาสหกิจที่ Easter Sea Lamchabang Terminal (ESCO) โดยได้รับมอบหมายให้ทำการหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ และ จัด Layout ภายในพื้นที่ลานวางตู้ใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลด Turnaround Time ของรถที่เข้ามาส่งตู้

อ่านต่อ

อาจารย์ประจำสาขาโลจิสติกส์ เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจที่บริษัท CPF (Thailand)

Feb

12

2019
อาจารย์ประจำสาขาโลจิสติกส์ เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจที่บริษัท CPF (Thailand)

วันนี้ อ.ชนิตร์นันทน์ กุลนันท์ และ อ.ปิยะเนตร นาคสีดี ได้เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจที่บริษัท CPF (Thailand) โดยนักศึกษาได้รับมอบหมายแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ในส่วนแรกเป็นการจัดเรียงสินค้าและการจ่ายสินค้าในคลังขาออกด้วยระบบ AGV และส่วนที่สองเป็นการวิเคราะห์กระบวนการของเครื่องล้างตะกร้า เพิ่มประสิทธิภาพในการไหลของตะกร้า

อ่านต่อ