News

ข่าวสารและประกาศ

Category

เลือกดูตามประเภทข่าว

นายวิติศักดิ์ จิตต์ไพบูลย์ คว้ารองแชมป์การประกวดนวัตกรรมจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.

Feb

07

2019
นายวิติศักดิ์ จิตต์ไพบูลย์ คว้ารองแชมป์การประกวดนวัตกรรมจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2562 ขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมพาพันธ์ 2562 ณ Event Hall 102 - 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยนายวิติศักดิ์ จิตต์ไพบูลย์ ครูปฏิบัติการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในโครงการ "Innovation for street food" ประเภทอุปกรณ์ เครื่องมือประกอบอาหาร หรืออุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้กับธุรกิจจำหน่ายอาหารริมทาง ผลงานเรื่อง "หุ่นยนต์ผสมน้ำหวานและเครื่องดื่มอัจริยะ" (The Barbruno: Cocktail Mixer Machine)

อ่านต่อ

นายวิติศักดิ์ จิตต์ไพบูลย์ นำผลงานแสดงต่อนายกรัฐมนตรีและผู้นำประเทศ

Jan

30

2019
นายวิติศักดิ์  จิตต์ไพบูลย์ นำผลงานแสดงต่อนายกรัฐมนตรีและผู้นำประเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับเชิญจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้นายวิติศักดิ์ จิตต์ไพบูลย์ เจ้าของผลงาน “หุ่นยนต์ผสมเครื่องดื่มอัจริยะ” เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562 ต่อนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และผู้บริหารระดับนโยบายของประเทศ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลาโดยประมาณ 08.30 – 09.30 น. ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล วช.

อ่านต่อ

ดร.อำนวย แก้วใส เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจนักศึกษาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์

Jan

30

2019
ดร.อำนวย แก้วใส เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจนักศึกษาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์

ดร.อำนวย แก้วใส อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ มานิเทศนักศึกษาสหกิจ คือนาย วิศิษฏ์ ที บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัดอมตะนคร จังหวัดชลบุรี พบ GM purchase ทำ Project Plene Reciving เป็น ระบบใหม่ ยังไม่เคยทำครับวิสัยทัศน์ HINO "เรามุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในประเทศไทยที่มีความมั่งคงเป็นปึกแผ่น ดำเนินธุรกิจโดยประสานผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ลูกค้า หุ้นส่วน ทางธุรกิจ พนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ภายใต้การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เป็นแบบอย่างที่ดีเคียงคู่สังคมไทยตลอดไป"

อ่านต่อ

คณาจารย์สาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ เข้านิเทศสหกิจนักศึกษา

Jan

30

2019
คณาจารย์สาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ เข้านิเทศสหกิจนักศึกษา

วันที่ 25 มกราคม 2562 Dr.Amnuay Kaewsai อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ ไปนิเทศ สหกิจ นักศึกษาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์รุ่นแรก บริษัท จี.ไอ.อินดัสทรี จำกัด ได้ทำโปรเจคเรื่อง ชุดฝึกตรวจสอบความขัดข้องของรถจักรยานยนต์ทั้งคัน เพื่อนำไปโชว์ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเพื่อเป็นการเรียนการสอนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อ่านต่อ

คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมดูงานกับประธานหอการค้าแห่งประเทศไทย

Jan

30

2019
คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมดูงานกับประธานหอการค้าแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรวี จันทรประกายกุลคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมดูงานกับประธานหอการค้าแห่งประเทศไทย คุณกลินท์ สารสิน ดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ แพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งนับเป็นศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจรที่มีการรวบรวมขยะชุมชนในพื้นที่ และนำมาสู่การคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ นำไปสู่การรีไซเคิล และส่วนหนึ่งมาผ่านกระบวนการแปรรูปและจัดการต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมี ให้กลายเป็นเชื้อเพลิงขยะมาผลิตไฟฟ้า

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาประเภทสมควรได้รับการสนับสนุน

Jan

30

2019
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาประเภทสมควรได้รับการสนับสนุน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับทุนการศึกษาประเภทสมควรได้รับการสนับสนุน นักศึกษาท่านใดที่สนใจเข้าสมัคร สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่

อ่านต่อ

ดร.อภิวัฒน์ แสงโนรีเข้านิเทศนักศึกษาสหกิจของ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Jan

30

2019
ดร.อภิวัฒน์ แสงโนรีเข้านิเทศนักศึกษาสหกิจของ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ดร.อภิวัฒน์ แสงโนรี เข้านิเทศนักศึกษาสหกิจของ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.หอการค้าไทย ที่บริษัททรู คอร์ปเปอเรชั่น นักศึกษาทั้งสองคนได้รับมอบหมายให้ดูแลและเรียนรู้ระบบ network ทั้งในส่วนของการ ติดตั้ง ออกแบบ และ maintenance ที่ทรูรับผิดชอบทั้งหมด รู้สึกประทับใจกับทางบริษัท ที่พร้อมให้ความรู้กับนักศึกษาทั้งสองท่านอย่างเต็มที่

อ่านต่อ

อาจารย์ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ได้รับรางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเด่น

Jan

30

2019
อาจารย์ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ได้รับรางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเด่น

อ.ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเด่น

อ่านต่อ