งานวิจัย

Research

Public Research Engineering

National Journal

 • ตัวแบบผสมของตัวแบบเชิงเส้นตรงและตัวแบบไม่เชิงเส้นตรงสำหรับการพยากรณ์ปริมาณการส่งออกข้าวระหว่างประเทศรายปี - ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

  วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา | TCI กลุ่ม 1 | Volumn: 24 No.2 | Published: 2019 | Page Rank: 517 - 531 | full paper
 • ตัวแบบผสมอารีมา-ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนเน้นองค์ประกอบเชิงบวกสำหรับการพยากรณ์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน - ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | TCI กลุ่ม 1 | Volumn: 27 No.3 | Published: 2019 | Page Rank: 526 - 538 | full paper
 • ตัวแบบพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน - ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Accepted) | TCI กลุ่ม 1 | Published: 2019

International Journal

 • Forecasting petroleum consumption using hybrid SVR-DE model emphasizing on optimal parameter selection technique - Thoranin Sujjaviriyasup

  Songklanakarin Journal of Science and Technology (Article in press) | SCOPUS | Published: 2019 | full paper