งานวิจัย

Research

Public Research Engineering

National Conference

  • Performance Specification of a Pole-Placement Controller - Suksun Nunngam, Kasem Utaikaifa

    การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 18 (EECON-18) | Published: 1995 | Page Rank: 900 - 905 | Thailand