งานวิจัย

Research

Public Research Engineering

National Conference

  • ผลกระทบของสารเสริมสภาพพลาสติก และฟิลเลิอร์ชนิดผงในพีวีซีชนิดยืดหยุ่น - กาญจนา กาญจนสุนทร, สมชาย พัวจินดาเนตร และชูเวช ชาญสง่าเวช

    การประชุมข่ายงานวิศวกรรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 4 | Published: 1998 | กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
  • ส่วนผสมที่เหมาะสมของวัตถุดิบเพื่อลดต้นทุนการผลิตพีวีซีชนิดยืดหยุ่น - กาญจนา กาญจนสุนทร, สมชาย พัวจินดาเนตร และชูเวช ชาญสง่าเวช

    การประชุมข่ายงานวิศวกรรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 4 | Published: 1998 | ประเทศไทย

International Conference

  • Minimisation of Volumetric Error in Part Orientation in Rapid Prototyping - Masood, S.H., Rattanawong, W. and Iovenitti,P.

    The First International Conference on Rapid Prototyping | Published: 1998 | Page Rank: 79-85 | Beijing, China