งานวิจัย

Research

Public Research Engineering

National Journal

 • Combining Supply Chain Simulation and Optimization for Inventory Analysis in Agro-Food Industry - Kanchanasuntorn, K.

  Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand | ISSN 0857-7951 | Published: 2006 | ประเทศไทย

International Journal

 • An Approximate Periodic Model for Fixed Life Perishable Product in A Two Echelon Inventory System - Kanchanasuntorn, K. and Techanitisawad, A.

  International Journal of Production Economics | Volumn: 100 | Issue: 1 | Published: 2006 | Page Rank: 101 - 115 | doi: 10.1016/j.ijpe.2004.10.010

National Conference

 • การศึกษาความเหมาะสมของสถานที่ตั้ง ศูนย์กระจายสินค้า สี่แยกอินโดจีน จังหวัดพิษณุโลก - วรินทร์ วงษ์มณี และ วันชัย รัตนวงษ์

  Proceedings of The sixth GS1/TLAPS/Thai VCML Industrial-Academic Annual Conference on Supply Chain and Logistics Management | Published: 2006 | ประเทศไทย
 • การออกแบบผังการใช้ประโยชน์ภายในศูนย์กระจายสินค้า สี่แยกอินโดจีน จังหวัดพิษณุโลก - วรินทร์ วงษ์มณี และ วันชัย รัตนวงษ์

  Proceedings of The sixth GS1/TLAPS/Thai VCML Industrial-Academic Annual Conference on Supply Chain and Logistics Management | Published: 2006 | ประเทศไทย
 • The Field Oriented Compensation by the Controlling Program for the MPPT and Variable DC Voltage Bus Inverter - W. Chimchavee and S. Waiprib

  The 29th Electrical Engineering Conference | Published: 2006 | Thailand
 • The Field Oriented Compensation by the Controlling Program for the MPPT and Variable DC Voltage Bus Inverter - W. Chimchavee and S. Waiprib

  The 29th Electrical Engineering Conference | Published: 2006 | Thailand

International Conference

 • Infrastructure and Layout Design for Phitsanulok’s Logistics Center: the junction of North-South and East-West Economics Corridor - Laptaned U and Rattanawong W.

  The Proceedings of the International Conference on Greater China Supply Chain and Logistics 2006 | Published: 2006 | Hong Kong
 • Improving the Performance of RPX Using Handoff Detection for Host Mobility - S.Rattananon

  The 3rd Conference on Telematics System Service and Applications | Published: 2006 | Bandung, Indonesia
 • Providing the IPv4 Addresses Utilization to RPX - S.Rattananon

  10th  International Conference on Communication Technology (ICCT) | Published: 2006 | Guilin, China
 • On the performance of IEEE 802.11 QoS mechanisms under spectrum competition - S. Manitpornsut and B. Landfeldt

  Proceedings of the 2006 international conference on Wireless communications and mobile computing | Published: 2006 | Page Rank: 719 - 719 | Vancouver, BC, Canada | doi: 10.1145/1143549.1143693
 • Application of the Kano method to prioritize Customer Requirements for Development of Material Handling Systems - Kultanan C., Crostack H.-A., Refflinghaus R.

  18th Annual NOFOMA Conference | Published: 2006 | Oslo, Norway
 • Structuring Customer Demands for Logistic Facilities in Production Plants - Crostack H.-A., Refflinghaus R., Sakowski M., Schlüter N., Kultanan, C.

  9th QMOD Conference | Published: 2006 | Liverpool, United Kingdom
 • Implementation of Kano Methodology through various Stakeholder Requirements - Kultanan C, Crostack H.-A., Refflinghaus R.

  7th Asian Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference | Published: 2006 | Bangkok, Thailand