งานวิจัย

Research

Public Research Engineering

National Journal

  • ตัวแบบผสมอารีมา-ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนเน้นองค์ประกอบเชิงบวกสำหรับการพยากรณ์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน - ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Accepted) | TCI กลุ่ม 1 | Published: 2019
  • ตัวแบบพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน - ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Accepted) | TCI กลุ่ม 1 | Published: 2019

International Journal

  • Forecasting petroleum consumption using hybrid SVR-DE model emphasizing on optimal parameter selection technique - Thoranin Sujjaviriyasup

    Songklanakarin Journal of Science and Technology (Article in press) | SCOPUS | Published: 2019 | full paper