งานวิจัย

Research

Public Research Engineering

National Journal

 • ตัวแบบพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน - ธรณินทร์ สัจวิริยทรัพย์

  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | TCI กลุ่ม 1 | Volumn: 28 No.1 | Published: 2020 | full paper

International Journal

 • The Novel Paradigm of Economics Driven for Local Smart Sustain Cities Modeling Using Exploratory Factor Analysis and Planning Technique Using Fuzzy Evaluation Decision Making - Mode Vasuaninchita 1 , Varin Vongmanee 2 and Wanchai Rattanawong 2,∗

  Sustainability (ISSN 2071-1050; CODEN: SUSTDE): Scorpus, Impact factor 2.576 | Issue: 12(3), 793 | Published: 2020
 • A hybridization of feedforward neural network and differential evolution to forecast fertilizer consumption emphasizing on selecting optimal architecture (Article in press) - Thoranin Sujjaviriyasup

  Songklanakarin Journal of Science and Technology | SCOPUS | Published: 2020

National Conference

 • Comparing the Cost of Using Single Policy for Periodic-Review Policy for a 2-Echelon Inventory Problem with Seasonal Demand - Noppadon Sakulsom and Wipawee Tharmmaphornphilas

  IE Network 2020 | Published: 2020 | Thailand