Student Apply Form

แบบฟอร์มลงชื่อสมัครทุนการศึกษา

ตรวจสอบสถานะผลการสมัครเรียนของคุณ
1
กรอกแบบฟอร์ม
ป้อนข้อมูลให้ครบทุกช่อง
2
ยืนยันการสมัคร
ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง
3
การดำเนินการ
การตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
4
สอบสัมภาษณ์
การติดต่อกลับเพื่อสัมภาษณ์

1. เลือกวิธีการสมัคร

เลือกเพียงวิธีใดวิธีหนึ่งจาก 3 วิธีดังต่อไปนี้

    1.) สมัครผ่านระบบ โดยกรอกข้อมูลด้านล่างนี้ ให้ครบถ้วน
    2.) สมัครด้วยตนเองที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 19 ขั้น 3 ในเวลาราชการ

2. เลือกรูปแบบการสมัคร

เลือกดูทุนการศึกษาอื่นๆ