Our Career

บันทึกการงานและกิจกรรม

ผศ.ดร.ชนะ คว้ารางวัล Bronze Award

ผศ.ดร.ชนะ คว้ารางวัล Bronze Award

3 เมษายน 2560

ผศ.ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับรางวัล Bronze Award ในงานนวัตกรรมนานาชาติ 45th International Exhibition on Invention of Geneva ประเทศสวิสเซอแลนด์ กับสิ่งประดิษฐ์ ชุดต้นกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับ การเกษตร การท่องเที่ยว และการขนส่ง (A Set of Electric Motor for Agriculture, Transportation and Tourism)  โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ว.ช.

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

  • วิศวกรรมนวัตกรรมยานยนต์

กลับสู่หน้าหลักกิจกรรม

รูปภาพ

รูปภาพทั้งหมดและบรรยากาศ

ผศ.ดร.ชนะ คว้ารางวัล Bronze Award
ผศ.ดร.ชนะ คว้ารางวัล Bronze Award