Our Career

บันทึกการงานและกิจกรรม

สัมนาจัดทำแผนกลยุทธ์ ปี 2560

สัมนาจัดทำแผนกลยุทธ์ ปี 2560

25 กรกฎาคม 2560

สัมมนากำหนดกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อกำหนดแนวทางของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในปีการศึกษาถัดไป

กลับสู่หน้าหลักกิจกรรม

รูปภาพ

รูปภาพทั้งหมดและบรรยากาศ

สัมนาจัดทำแผนกลยุทธ์ ปี 2560
สัมนาจัดทำแผนกลยุทธ์ ปี 2560
สัมนาจัดทำแผนกลยุทธ์ ปี 2560
สัมนาจัดทำแผนกลยุทธ์ ปี 2560
สัมนาจัดทำแผนกลยุทธ์ ปี 2560
สัมนาจัดทำแผนกลยุทธ์ ปี 2560
สัมนาจัดทำแผนกลยุทธ์ ปี 2560
สัมนาจัดทำแผนกลยุทธ์ ปี 2560
สัมนาจัดทำแผนกลยุทธ์ ปี 2560
สัมนาจัดทำแผนกลยุทธ์ ปี 2560
สัมนาจัดทำแผนกลยุทธ์ ปี 2560