Our Career

บันทึกการงานและกิจกรรม

ให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย

ให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย

11 กุมภาพันธ์ 2560

คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับเกียรติเป็นที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาลมิตรผล ทั้งประเทศไทย เป็นปีที่สาม ตั้งแต่เกษตรกรรมต้นน้ำ การผลิตอุตสาหกรรม ไปจนถึงมือผู้บริโภค และนำองค์ความรู้เหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ที่นี่แตกต่างจากที่อื่น ความรู้ไม่ใช่มีเพียงแต่ตำรา แต่เป็นประสบการณ์จริงในอุตสาหกรรม

กลับสู่หน้าหลักกิจกรรม

รูปภาพ

รูปภาพทั้งหมดและบรรยากาศ

ให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย
ให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย
ให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย