Our Career

บันทึกการงานและกิจกรรม

แนะแนวโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

แนะแนวโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

11 กุมภาพันธ์ 2560

แนะแนวการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน ชั้น ม.6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

กลับสู่หน้าหลักกิจกรรม

รูปภาพ

รูปภาพทั้งหมดและบรรยากาศ

แนะแนวโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
แนะแนวโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
แนะแนวโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม