Our Career

บันทึกการงานและกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา 3 โรงเรียน

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา 3 โรงเรียน

11 กุมภาพันธ์ 2560

แนะแนวการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษากึ่งหนึ่งและทุนเต็มให้กับนักเรียน มัธยมปลาย ม.6 ให้กับโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โรงเรียนจ่านกร้อง และโรงเรียนพุทธชิราชพิทธยาคม

กลับสู่หน้าหลักกิจกรรม

รูปภาพ

รูปภาพทั้งหมดและบรรยากาศ

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา 3 โรงเรียน
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา 3 โรงเรียน
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา 3 โรงเรียน
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา 3 โรงเรียน
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา 3 โรงเรียน
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา 3 โรงเรียน