Our Career

บันทึกการงานและกิจกรรม

กิจกรรมทั้งหมด

คลิกเลือกเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม

เผยแพร่ความรู้วิชาการ 1 ไร่ 1 แสน
เผยแพร่ความรู้วิชาการ 1 ไร่ 1 แสน
ประชุมออกแบบอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
ประชุมออกแบบอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
รับมอบเครื่องยนต์จาก Yamaha
รับมอบเครื่องยนต์จาก Yamaha
แนะแนวการศึกษาต่อทางด้านวิศวกร
แนะแนวการศึกษาต่อทางด้านวิศวกร
Meeting for collabolating
Meeting for collabolating
ประชุมอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
ประชุมอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
งานออกบูทนวัตรกรรมที่ใบเทคบางนา
งานออกบูทนวัตรกรรมที่ใบเทคบางนา
Meeting Partners
Meeting Partners
ออกบูท งาน Engineering Expo 2016
ออกบูท งาน Engineering Expo 2016
นวัตรกรรม จานกาบหมาก
นวัตรกรรม จานกาบหมาก
อบรมการพัฒนาพื้นที่รอบรถไฟฟ้า
อบรมการพัฒนาพื้นที่รอบรถไฟฟ้า
พิธีบวงสรวงและส่งมอบเสื้อชอบ 2559
พิธีบวงสรวงและส่งมอบเสื้อชอบ 2559