Our Career

บันทึกการงานและกิจกรรม

กิจกรรมทั้งหมด

คลิกเลือกเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม

ดูงานบริษัทน้ำตาลมิตรผล (ด่านช้าง)
ดูงานบริษัทน้ำตาลมิตรผล (ด่านช้าง)
งานปัจฉิมนิเทศ 2554
งานปัจฉิมนิเทศ 2554
เทศมหาชาติ
เทศมหาชาติ
ทำบุญคณะครบรอบ 20 ปี
ทำบุญคณะครบรอบ 20 ปี
UTCC Robots Challenger 2008
UTCC Robots Challenger 2008
โครงการสานสัมพันธ์วิศวกรผู้บริหาร
โครงการสานสัมพันธ์วิศวกรผู้บริหาร
สัมมนาคณะที่อัมพวา
สัมมนาคณะที่อัมพวา
งานเลี้ยงปีใหม่คณะ 2551
งานเลี้ยงปีใหม่คณะ 2551
ประชาสัมพันธ์สายอีสานครั้งที่ 2
ประชาสัมพันธ์สายอีสานครั้งที่ 2
ประชาสัมพันธ์สายอีสานครั้งที่ 1
ประชาสัมพันธ์สายอีสานครั้งที่ 1
สัมมนาคณะ ประจำปี 2550
สัมมนาคณะ ประจำปี 2550